คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และคณะครูเก่า ศิษย์เก่า โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์)

         วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์) พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน วัด ผู้ปกครอง นักเรียน คณะครูเก่า ศิษย์เก่า โรงบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์) ได้จัดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อสร้างโดมอนุบาล จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ และมอบทุนการศึกษา