ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนบ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์)

ข่าว

สพฐ.ผนึกกำลังพระองค์ดำ

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) นำทีมสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ร่วมกิจกรรมเสวนาต่อยอดการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย ในโครงการขับเคลื่อนประวัติศาสตร์ชาติไทย “พระองค์ดำเคลื่อนทัพสู่อโยธยา ประกาศศักดา ประวัติศาสตร์ชาติไทย : รักชาติ รักแผ่นดิน” ซึ่งได้รับเกียรติจาก พันเอก(พิเศษ) วันชนะ สวัสดี รองผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม นักแสดงนำในภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวร มาร่วมบรรยายพิเศษ เพื่อสร้างความรักชาติและเห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยมี พลเอกชาญ บุญประเสริฐ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ รวมถึง ผอ.สำนัก และ ผอ.กลุ่ม จาก สวก.สพฐ. พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เข้าร่วมงานกว่า 250 คน ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา และมีการถ่ายทอดสดผ่าน OBEC CHANNEL ทุกช่องทาง ซึ่งเป็นนโยบายของรมว.ศธ. นางสาวตรีนุช เทียนทอง ในการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย และหน้าที่พลเมือง และคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ. ได้มอบนโยบายผ่านคลิปเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย ด้วยการใช้สื่อร่วมสมัยให้ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้สนุกเพื่อนักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและภาคภูมิใจ

การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Centent Center) ด้วย AIT-VE Model ของโรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์)

       1.ACCOUNTABILITY : ผู้บริหาร และ ครู รับผิดชอบในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันผู้บริหาร และ

ดูเพิ่มเติม »

พิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 43 ฉบับพระราชทาน

    วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ดูเพิ่มเติม »

รมว.ศธ.มอบนโยบาย ผอ.สพท.ทั่วประเทศ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง “เรียนดี มีความสุข”

วันที่ 19 กันยายน 2566 พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่กำลังหางานทำ สามารถขึ้นทะเบียนหางานในแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ”

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่กำลังหางานทำ สามารถขึ้นทะเบียนหางานในแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำ ระหว่างการศึกษา หรือหลังจบการศึกษา “ไทยมีงานทำ”

ดูเพิ่มเติม »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ว่าที่ ร.ท.เตชพัฒน์ พงษาปาน

ผู้อำนวยการโรงเรียน