โรงเรียนบ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์)

ผลงานดีเด่น

เกียรติบัตร กิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ธันวาคม 2565

เกียรติบัตร กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ธันวาคม 2565

เกียรติบัตร กิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ธันวาคม 2565

เกียรติบัตร กิจกรรม การประกวดภาพยนต์สั้น ธันวาคม 2565

เกียรติบัตร กิจกรรม การแข่งขันคีตะมวยไทย ธันวาคม 2565

เกียรติบัตร กิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ธันวาคม 2565

เกียรติบัตร กิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ธันวาคม 2565

เกียรติบัตร กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น ธันวาคม 2565

เกียรติบัตร กิจกรรม การปั้นดินน้ำมัน ธันวาคม 2565